Klub bretaňkých ohařů - bretaňský ohař, italský ohař, auvergnéský ohař, italský spinone, dásnký ohař, Saint-germainský ohař, Portugalský ohař, Francouzský dlouhosrstý ohař, Ohař z Pont-Audemer, Griffon korthalsův, Modrý pikardský ohař, Pikardský dlouhosrstý ohař

ITALSKÝ SPINONE - AKTIVNÍ CHOVNÍ JEDINCI

Chovní psi italský spinone

ALEXANDER DAI RIFERIMENTI (*30.05.2014)
ARUF CANINI CORDE (*19.3.2016)
BASSAMENTO CANINI CORDE (*14.7.2018)
CESARE (*3.5.2019)
CORNNY CANINI CORDE (*16.5.2020)
CYRANO ČAROVNÉ SRDCE (*22.2.2015)
DAMIANO CANINI CORDE (*20.5.2021)
DANTES ČAROVNÉ SRDCE (*4.5.2016)
DARIO DEL CUORE DI DIANA (*10.6.2019)
DINO DI CAPPELLA REALE (*4.5.2022)
ENRIQUE ČAROVNÉ SRDCE (*30.10.2017)
FIDO ČAROVNÉ SRDCE (*11.11.2019)

Chovné feny italský spinone

ADEIRA FROM PLUM THE ALLEY (*21.9.2016)
AELIA (*12.5.2020)
AURA CANINI CORDE (*19.3.2016)
BIANCA FROM PLUM THE ALLEY (*9.1.2018)
BIANCA PALLA CANINI CORDE (*14.7.2018)
BRENDA DI CAPELLA REALE (* 21.8.2021)
CALIPSO DI CAPELLA REALE (*4.5.2022)
CAMILLA DI MORGHENGO (*24.4.2020)
ELZA ČAROVNÉ SRDCE (*30.10.2017)
FRIDA ČAROVNÉ SRDCE (*11.11.2019)
GINA ČAROVNÉ SRDCE (*24.8.2021)
MOIRA DI RIMNIS (*1.11.2017)

ITALSKÝ SPINONE - JEDINCI, KTEŘÍ JIŽ V CHOVU NEPŮSOBÍ

Chovní psi italský spinone

ALBERTO ČAROVNÉ SRDCE (*9.4.2012)
ASTALDO DAI RIFERIMENTI (*30.05.2014)
AURELIUS DAI RIFERIMENTI (*30.05.2014)
DARIO DEL BUON SANTO (*27.3.2011)
DIESEL ČAROVNÉ SRDCE (*4.5.2016)
JIGEN (*12.5.2020)
RICARDO ROSS CYNOPOLIS (*22.04.2006)
STEFANO BARON ROSS CYNOPOLIS (*20.03.2007)

Chovné feny italský spinone

ANNA ROSA THE BEST BARON (*23.11.2009)
ANGELA ČAROVNÉ SRDCE (*9.4.2012)
ANTEA DI PAOLA AMICO PER LA VITA (*6.9.2010)
BERETTA BOSCO DEL TASSO (*23.3.2013)
BRIGITTE DEL SUBASIO (*02.06.2009)
COLETTA ČAROVNÉ SRDCE (*22.2.2015)
ROSETTA BARON ROSS CYNOPOLIS (*22.04.2006)
UMBRIA ROSS CYNOPOLIS (*13.5.2010)
VALENTINA ROSS CYNOPOLIS (*5.1.2011)
VANIGLIA ROSS CYNOPOLIS (*5.1.2011)