ÚVODEM - O KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ

Klub byl založen v roce 1990 a v současné době sdružuje chovatele a majitele několika plemen, která jsou v naší lovecké kynologii málo známá a zastoupená a jejichž vlastí je většinou Francie. Cílem snažení chovatelského klubu je zachování specifických vrozených vlastností jednotlivých plemen. Od svého založení pořádá pracovní soutěže podle mezinárodních pravidel zkoušek ohařů (Field-Trial), které jsou v souladu s požadavky pracovního standardu jednotlivých plemen. Nejprve byla pořádána soutěž Field-Trial podzimního typu (mezinárodním označením „gibier-tiré“ - tedy s lovem zvěře). Později přibyla zkouška letního typu, při které se zvěř nestřílí, ale na hodnocení vrozených vloh je zkouška náročnější. Pro plemena sdružená v klubu je také pořádán test vrozených vloh mladých psů T.A.N. (test d´ aptitudes naturelles). Jeho úspěšné absolvování umožňuje zařadit jedince do plemenitby. Podrobné znění chovných podmínek najdete na našem webu v odkazu „Pravidla“). Kromě pracovních soutěží pořádá klub každoročně klubové a speciální výstavy pro všechna plemena v něm sdružená.
Členství klubu není striktně vyžadováno, klub poskytuje servis i chovatelům, kteří z nějakého důvodu stojí mimo něj. Rozhodnutím členské schůze 2016 je tento servis zpoplatněn.
Klub vydával 2x do roka „Klubový zpravodaj“ s podrobnými informacemi, důležitými pro chovatele i příznivce sdružených plemen. V roce 2015 bylo členskou schůzí schváleno vydávání ročenky jedenkrát do roka. Vzhledem k fungujícím internetovým stránkám i fb profilu klubu není třeba členstvu podávat aktuální informace prostřednictvím tištěného média a ročenka je tak vlastně shrnutím dění v klubu za období jednoho roku.

Členem klubu se může stát každý zájemce, i ten, který žádného psa nevlastní. Přihlásit se můžete odesláním vyplněné přihlášky a členského a registračního příspěvku (300,- Kč/rok a pro nové členy 100,- Kč registrační poplatek - buď složenkou na adresu ekonoma klubu nebo převodem na bankovní účet 530227309/0800).
Tiskopis členské přihlášky, stejně jako kontakt na účet klubu a další nezbytné údaje naleznete na odkazu „KONTAKTY“.

Společenský vývoj po roce 1989 nás přesvědčil,
že život není možné vtěsnat do ekonomických kategorií.

Myslím, že ten, kdo ve svém životě dokáže respektovat přírodu
a souznít s ní, má šanci stát pevně ve větru věcí.

Člověk, který nepoznal nádheru podzimního lesa,
který nezažil večerní ticho koňské stáje
a který nikdy nedal jméno psu, nežije naplno.

Josef Lux
v knize "Jeho Milosti císařské obora koňská"

L‘HISTOIRE D‘ÉLÉVAGE DE L‘EPAGNEUL BRETON EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Les premiers sujets sont arrivés en Tchequie en 1955, car cette race était inconnue ici, les juges les ont clasifié parmi les broussailleurs, comme les spaniels. L‘arret était compté comme la faute. Les premiers sujets sont venus d’Italie et de la Yougoslavie.
Beaucoup d‘ années plus tard un eléveur slovaque de setters a remarqué cette race a l‘exposition mondiale au Danemark et a importé en Slovaquie le male „Izar de Cornouaille“. Plus tard il a importé également une lice „Merka“ de Yougoslavie. De ce couple Mme. Dvořáková, éleveuse passionée par cette race, a obtenu ses premiers bretons. La premiere portée épagneul breton de cette éleveuse a l‘affixe „Z TARANKY“ est née en 1982 de„Kitty Havranica“ et „Bečar“, venu de Yougoslavie.
Pendant cette période l‘élévage des bretons était dirigé directement par le Club des Münsterlanders et B.A. a poil long. Mais les concours, organisés par ce club pour ses membres, n‘étaient pas en accord avec les aptitudes naturelles de Breton, ce spécialiste du gibier a plume. Le Club organise toujours les concours „universel type allemand“ avec rapport du renard, le travail sur la voie du sang du gros gibier et le travail a l‘eau.
C‘est pourquoi apres la révolution de „velours“, en 1990, les éléveurs d´épagneuls bretons ont fondé un club séparé pour cette race. C‘était 11 membres et seulememt 3 éléveurs qui ont fondé ce club, Mme. Dvořáková „z TARANKY“, Mme. Nosková „SONAVE“ et M. Máj „z LEŠETÍNA“. Malheuressement l‘élévage Slovaque de l‘epagneul breton est terminé avec la fin de l‘élévage „Havranica“ pour une quinzaine des années.
L‘épagneul breton en République Tcheque:
Apres la fondation d‘un club spécialisé en Tchequie, celui-ci élu Mme. Dvořáková comme Présidente. Elle a commencé prendre des contacts a l‘étranger afin de pouvoir continuer l‘élévage en Tchequie. Les premiers importations sont venues de Croatie - le male Burk et la lice Astra, les descendants de Irame de Deux Moulins.
A cette époque tous les Bretons en Tchequie avaient la couleur blanc/orange. A l‘exposition mondiale Brno en 1990, ou le jugement des bretons a été catastrophique, le juge délégué encore par le Club Braque allemand a poil long, ne connaissait ni le standard, ni les réglements des expositions internationales (la F.C.I. ayant annulé les résultats des épagneuls bretons, obtenus a cette exposition) a commencé la collaboration avec Mme. Letroye de la Belgique. En 15 ans sont venus six étalons de l‘élévage „du Clos des Mélézes“ en Tchequie. Ce sont: O‘Kapi (Champion Tcheque), Ouraki, Targui (Junior Word Champion
1996) et Callac tous Blanc et noir, Sigurd et Sherpa blanc et orange. Avec la participation de ces étalons l‘élévage en Tchequie a augmenté. Les bretons trouvent ses amateurs non seulement parmi les chasseurs, mais aussi parmi les sportsmann pour une utilisation en „Agility“,ils sont également démandés comme chien de compagnie pour son caratere spécifique, joyeux et aimable. Quelques sujet travaille au service policier et service pénitentiaire, comme les dénicheurs. Je dois nommer encore un étalon blanc/marron, Grousley Deep Timber, qui a sailli une fois en Tchequie, il est venu des USA et c‘était „Brittanny“. Il a sailli la lice Geraldina Sonave en 1991 et les descendants ont été extraordinaires au travail type FT. Les deux (Pinia et Piast z Taranky) ont réussi le championnat mondial des chiens d‘arrets (chasse pratique), la troisieme Peggy, n‘a jamais trouvé le meilleur concurrent en FT en Tchequie.
A la fin des années 90 sont importés en Tchequie deux sujets Francais Nickel et Rony du Hameau de Sorny de l‘élévage de M. Willems. Ces deux étalons tricolores ont apportés la couleur tricolore.
En 2004 l‘élévage tcheque a remporté de nouveuau un succes important, car jeune femelle „Iser z Taranky“ a réussi le championnat mondial des chiens d‘arrets (chasse pratique).
On peut dire, que l‘Epagneul Breton a trouvé sa place parmi nos chiens de chasse et il montre ses qualités naturelles non seulement a ses amateurs, mais aussi aux concurrents des autres races de „continetaux“.
Est venu s‘ajouter au club de l‘épagneul breton des amateurs et des éléveurs d‘autres races de continentaux de l‘Europe de l‘ouest et du sud. Pour ses membres le club organise des expos, des épreuves type FT et TAN et grace aux contacts du club, ils ont a leur disposition les informations nécéssaires pour pouvoir continuer l‘élévage de ces races rares en Tchequie.


Actuellement ce sont ces races suivantes:
• Epagneul Breton
• Epagneul Picard
• Epagneul Bleu de Picardie
• Epagneul Pont-Audemer
• Epagneul Français
• Braque d´Auvergne
• Braque Français type Pyrénées
• Braque Français type Gascogne
• Braque Saint Germain
• Griffon Korthals
• Bracco Italiano
• Spinone Italiano
• Braque Portugais
• Braque Danois


Le nombre d´individus de ces races rares sont bas, quelque fois moins que dix.

Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com