LOVECKÉ ZKOUŠKY A VÝSTAVY POŘÁDANÉ KBO

AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2019

PROPOZICE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY NA KLUBOVÉM WEBU S POTŘEBNÝM PŘEDSTIHEM.

16. 3. 2019 Členská schůze KBO

Koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstvení zajištěno, parkování v místě.
Program:
- Zahájení
- Volba komisí (mandátová, návrhová), volba ověřovatelů zápisu.
- Zhodnocení roku 2018 – zprávy jednotlivých funkcionářů.
- Zpráva KRK.
- Úprava Stanov KBO z.s. – návrh, diskuse k úpravě, schválení textových úprav (podklady k tomuto bodu budou v řádném termínu zveřejněny na oficiálním klubovém webu)
- Schválení nových podmínek pro vznik členství v KBO (schvalováno současně se schvalováním změny stanov) – ukončení moratoria na přijímání nových členů.
- Kauza Kocúrová K., Kocúrová D. Seznámení s problematikou. Stanovisko ČS k řešení kauzy.
- Odsouhlasení dvou plemen, jejichž majitelé podali žádost o zastřešení před datem rozhodnutí výboru o pozastavení přijímání dalších plemen (BB, PB) – výbor doporučil jejich přijetí.
- Schvalování nových čestných členů
- Diskuse
- Různé
- Usnesení
TOTO OZNÁMENÍ NAHRAZUJE SAMOSTATNOU POZVÁNKU.

Zápis a usnesení ČS: ZDE
Zápis VS: ZDE


13. 4. 2019 Klubové ZV (CACT) Bystřice - Konopiště

Posuzuje se podle platného zkušebního řádu ČMMJ. Sraz v 8.00 v lovecké klubovně v Jinošicích.

TAN: Test vrozených vloh bude uspořádán tamtéž. K testu TAN je možné se přihlásit i na místě srazu před zahájením akce.

Galerie: ZDE
Výsledky ZV: ZDE
Výsledky TAN: ZDE

27. 4. 2019 Novomlýnské derby (ZV - CACT) Břeclav

Zkouší se podle aktuálních zkušebních řádů ČMMJ pro ZV.

Výsledky ZV: ZDE
Galerie ZV: ZDE

28. 4. 2019 Národní Field Trial (CACT) Břeclav

Zkouší se podle pravidel FCI pro FT letní typ solo (Continentaux, Brittaniques).

TAN: Test vrozených vloh bude uspořádán tamtéž. K testu TAN je možné se přihlásit i na místě srazu před zahájením akce.

Výsledky FT: ZDE
Výsledky TAN: ZDE
Galerie TAN: ZDE

1. 5. 2019 Klubová výstava KBO, Konopiště

se zadáváním titulu Klubový vítěz a dalích titulů dle výstavního řádu ČMKU.
Posuzuje se dle výstavního řádu ČMKU.

Galerie: ZDE
Výsledky: ZDE

13. 7. 2019 T.A.N. Brod nad Dyjí

Klubové přezkoušení vrozených vloh dle zkušebního řádu KBO.

Výsledky: ZDE
Galerie: ZDE

10. – 11. 8. 2019 O pohár hradu Rychmburk (CACT) Předhradí u Skutče

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ZV ohařů a SVP ohařů.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

FOTO: ZDE
Výsledky: ZDE

7. 9. 2019 Memoriál Josefa Luxe (CACT) Předhradí u Skutče

Chovná zkouška KBO z.s. typu ZV ohařů. Zkouší se podle pravidel pro MJL – viz kl. web/Pravidla.

Galerie: ZDE
Výsledky: ZDE
Osobní záštita 1. náměstka hejtmana: ZDE

14.-15. 9. 2019 O pohár Taranky (CACT) Vrchotovy Janovice

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ZV ohařů a SVP ohařů + dohledávka pernaté zvěře.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Výsledky: ZDE
Galerie: ZDE

21. 9. 2019 Speciální výstava KBO Hrad Rychmburk - Předhradí

Se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a dalších titulů dle výstavního řádu ČMKU.
Posuzuje se dle výstavního řádu ČMKU.
Rozhodnutím výborové schůze ze dne 7.9. bude možné se přihlásit na místě na TAN, který bude pro zájemce uspořádán tentýž den v místní honitbě.
Hlásit k testu TAN se lze do 10.00 hodin u přejímky psů.

Výsledky: ZDE
Galerie: ZDE
Výsledky TAN: ZDE
Galerie TAN: ZDE
Osobní záštita hejtmana: ZDE

28. 9. 2019 Klubové PZ (CACT) Brod nad Dyjí

Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Výsledky: ZDE
Galerie: ZDE

19. - 20. 10. 2019 Pohár Sv.Huberta Konopiště Bystřice – Konopiště

Zkouší se podle platných pravidel pro MS Sv.Huberta. Výsledky budou započítány do kvalifikace na MS Sv.Huberta pro rok 2020.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Výsledky: ZDE
Foto 20.10.: ZDE
Foto 19.10.: ZDEPŘIHLÁŠKY NA KLUBOVÉ AKCE KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: ZDE
PŘIHLÁŠKA NA POHÁR SVATÉHO HUBERTA: ZDE
PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVY: ZDESHRNUTÍ AKCÍ KBO ZA ROK 2017

Článek od Marcely Horáčkové: ZDE

SITUACE OKOLO ZKOUŠEK KBO V ROCE 2016

Usnesení ČS z r. 2012 : ZDE
Zápis ČMKJ 18.6.2015: ZDE
Odvolání z 20.10.2015: ZDE
Reakce ČMKJ z 2.11.2015: ZDE
Slovo předsedkyně: ZDE

Plán akcí 2016 KBO na webu ČMKU je chybný: ZDE


Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com