LOVECKÉ ZKOUŠKY A VÝSTAVY POŘÁDANÉ KBO

AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2019

PROPOZICE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY NA KLUBOVÉM WEBU S POTŘEBNÝM PŘEDSTIHEM.

16. 3. 2019 Členská schůze KBO

Koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstvení zajištěno, parkování v místě.
Program:
- Zahájení
- Volba komisí (mandátová, návrhová), volba ověřovatelů zápisu.
- Zhodnocení roku 2018 – zprávy jednotlivých funkcionářů.
- Zpráva KRK.
- Úprava Stanov KBO z.s. – návrh, diskuse k úpravě, schválení textových úprav (podklady k tomuto bodu budou v řádném termínu zveřejněny na oficiálním klubovém webu)
- Schválení nových podmínek pro vznik členství v KBO (schvalováno současně se schvalováním změny stanov) – ukončení moratoria na přijímání nových členů.
- Kauza Kocúrová K., Kocúrová D. Seznámení s problematikou. Stanovisko ČS k řešení kauzy.
- Odsouhlasení dvou plemen, jejichž majitelé podali žádost o zastřešení před datem rozhodnutí výboru o pozastavení přijímání dalších plemen (BB, PB) – výbor doporučil jejich přijetí.
- Schvalování nových čestných členů
- Diskuse
- Různé
- Usnesení
TOTO OZNÁMENÍ NAHRAZUJE SAMOSTATNOU POZVÁNKU.

Zápis ČS: ZDE
Usnesení ČS: ZDE
Zápis VS: ZDE


13. 4. 2019 Klubové ZV (CACT) Bystřice - Konopiště

Posuzuje se podle platného zkušebního řádu ČMMJ. Sraz v 8.00 v lovecké klubovně v Jinošicích.

TAN: Test vrozených vloh bude uspořádán tamtéž. K testu TAN je možné se přihlásit i na místě srazu před zahájením akce.

Galerie: ZDE
Výsledky ZV: ZDE
Výsledky TAN: ZDE

27. 4. 2019 Novomlýnské derby (ZV - CACT) Břeclav

Zkouší se podle aktuálních zkušebních řádů ČMMJ pro ZV.

Výsledky ZV: ZDE
Galerie ZV: ZDE

28. 4. 2019 Národní Field Trial (CACT) Břeclav

Zkouší se podle pravidel FCI pro FT letní typ solo (Continentaux, Brittaniques).

TAN: Test vrozených vloh bude uspořádán tamtéž. K testu TAN je možné se přihlásit i na místě srazu před zahájením akce.

Výsledky FT: ZDE
Výsledky TAN: ZDE
Galerie TAN: ZDE

1. 5. 2019 Klubová výstava KBO, Konopiště

se zadáváním titulu Klubový vítěz a dalích titulů dle výstavního řádu ČMKU.
Posuzuje se dle výstavního řádu ČMKU.

Galerie: ZDE
Výsledky: ZDE

13. 7. 2019 T.A.N. Brod nad Dyjí

Klubové přezkoušení vrozených vloh dle zkušebního řádu KBO.

Výsledky: ZDE
Galerie: ZDE

10. – 11. 8. 2019 O pohár hradu Rychmburk (CACT) Předhradí u Skutče

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ZV ohařů a SVP ohařů.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

7. 9. 2019 Memoriál Josefa Luxe (CACT) Předhradí u Skutče

Chovná zkouška KBO z.s. typu ZV ohařů. Zkouší se podle pravidel pro MJL – viz kl. web/Pravidla.

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

14.-15. 9. 2019 O pohár Taranky (CACT) Vrchotovy Janovice

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ZV ohařů a SVP ohařů + dohledávka pernaté zvěře.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Propozice a přihláška: ZDE

21. 9. 2019 Speciální výstava KBO Hrad Rychmburk - Předhradí

Se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a dalších titulů dle výstavního řádu ČMKU.
Posuzuje se dle výstavního řádu ČMKU.

Propozice a přihláška: ZDE

28. 9. 2018 Klubové PZ (CACT) Brod nad Dyjí

Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

19. - 20. 10. 2019 Pohár Sv.Huberta Konopiště Bystřice – Konopiště

Zkouší se podle platných pravidel pro MS Sv.Huberta. Výsledky budou započítány do kvalifikace na MS Sv.Huberta pro rok 2020.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDEPŘIHLÁŠKY NA KLUBOVÉ AKCE KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: ZDE
PŘIHLÁŠKA NA POHÁR SVATÉHO HUBERTA: ZDE
PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVY: ZDESHRNUTÍ AKCÍ KBO ZA ROK 2017

Článek od Marcely Horáčkové: ZDE

SITUACE OKOLO ZKOUŠEK KBO V ROCE 2016

Usnesení ČS z r. 2012 : ZDE
Zápis ČMKJ 18.6.2015: ZDE
Odvolání z 20.10.2015: ZDE
Reakce ČMKJ z 2.11.2015: ZDE
Slovo předsedkyně: ZDE

Plán akcí 2016 KBO na webu ČMKU je chybný: ZDE


Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com