LOVECKÉ ZKOUŠKY A VÝSTAVY POŘÁDANÉ KBO

CHYSTANÉ AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ

PROPOZICE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY NA KLUBOVÉM WEBU S POTŘEBNÝM PŘEDSTIHEM.

23.3.2024 Členská schůze KBO

koná se od 10.00 hodin v restauraci Na Bejkárně v Benešově.
Občerstvení zajištěno, parkování v místě.

Program:
- zahájení
- volba komisí, zapisovatele
- zprávy funkcionářů
- zpráva RK
- občerstvení
- diskuse
- usnesení

Toto oznámení nahrazuje samostatnou pozvánku. Nebude-li čl. schůze usnášeníschopná, vyčká výbor půl hodiny a v souladu se Stanovami KBO čl.8, odst. 12, zahájí schůzi náhradní, která již bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

ZÁPIS: ZDE

1.5.2024 Klubová výstava, Konopiště

Posuzuje se v souladu s VŘ ČMKU.
Posuzování přijali: Ing. Leoš Jančík, Karel Frank.
+ T.A.N. test vrozených vloh

VÝSLEDKY KV: ZDE
FOTO KV: ZDE
VÝSLEDKY TAN: ZDE

12.5.2024 Novomlýnské derby, Brod nad Dyjí (CACT)

ZV podle zkušebního řádu ČMMJ pro tuto zkoušku. Soutěží se o titul "Vítěz ND" a CACT.
+ T.A.N. test vrozených vloh
Přihlášky zasílejte na kontakt: mirek-lov@centrum.cz

VÝSLEDKY DERBY: ZDE
VÝSLEDKY TAN: ZDE

6.-7.7.2024 NFT, Velké Němčice (CACT)

Posuzování podle pravidel pro letní FT (FCI) - solo.
+ T.A.N. test vrozených vloh
Přihlášky zasílejte na kontakt: mirek-lov@centrum.cz

PROPOZICE: ZDE

17.-18.8.2024 O pohár hradu Rychmburk, Předhradí u Skutče (CACT)

Dvoudenní soutěž podle pravidel pro ZV – polní práce – a SVP.
S přiznáváním lovecké upotřebitelnosti – ve spolupráci s ČMMJ.

PROPOZICE: PŘIPRAVUJEME

24.8.2024 Speciální výstava plemen, sdružených v KBO, Jedovnice

Posuzuje se v souladu s VŘ ČMKU
Posuzování všech plemen přijala Gabriela Ridarčíková (SK).
+ T.A.N. test vrozených vloh

PROPOZICE: ZDE

14.9.2024 Memoriál Josefa Luxe, Předhradí u Skutče (CACT)

Chovná zkouška KBO z.s. typ ZV ohařů.
Zkouší se podle pravidel pro MJL.
+ TAN - Test vrozených vloh

PROPOZICE: PŘIPRAVUJEME

21.-22.9.2024 O pohár Taranky, Vrchotovy Janovice (CACT)

Dvoudenní soutěž, zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ZV ohařů a SVP ohařů + dohledávka pernaté zvěře.

PROPOZICE: PŘIPRAVUJEME

13.10.2024 Klubové PZ, Brod nad Dyjí (CACT)

Zkouška lovecké upotřebitelnosti podle pravidel ČMMJ. Ve spolupráci s OMS Břeclav.
+ T.A.N. test vrozených vloh
Přihlášky zasílejte na kontakt: mirek-lov@centrum.cz

PROPOZICE: PŘIPRAVUJEME

26.-27.10.2024 Pohár Sv. Huberta

Soutěž bude otevřena ve dvou kategoriích: lovci s ohaři – muži, lovci s ohaři - ženy, posuzuje se dle pravidel FCI pro MS. Svatého Huberta.

PROPOZICE: PŘIPRAVUJEMEPŘIHLÁŠKY NA KLUBOVÉ AKCE KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: ZDE
PŘIHLÁŠKA NA POHÁR SVATÉHO HUBERTA: ZDE
PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVY: ZDE
Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com