PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ V RÁMCI KBO

Podmínky, za kterých jsou zařazováni do plemenitby psi a feny plemen, jejichž chov zajišťuje v rámci ČR Klub Bretaňských ohařů Benešov:

VÝČET PLEMEN:
    Auvergnéský ohař (Braque d'Auvergne)
    Bretaňský ohař (Epagneul Breton)
    Dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer (Epagneul Pont-Audemer)
    Francouzský dlouhosrstý ohař (Epagneul Francais)
    Francouzský krátkosrstý ohař - typ gaskoňský (Braque Francais - Type Gascogne)
    Francouzský krátkosrstý ohař - typ pyrenejský (Braque Francais - type Pyrénées)
    Griffon Korhalsův (Griffon-Korthals)
    Modrý pikardský ohař (Epagneul Bleu de Picardie)
    Pikardský ohař (Epagneul de Picardie)
    Saint-germanský ohař (Braque Saint-Germain)
    Italský krátkosrstý ohař (Bracco Italiano)
    Italský spinone (Spinone Italiano)
    Portugalský ohař (Braque Portugais)
    Dánský ohař (Dansk Honsehund)

Základní chovatelskou normou jsou Řády ČMKU v PLATNÉM ZNĚNÍ (Zápisní řád a Řád ochrany zvířat při chovu psů).
Jeho ustanovení jsou pro všechny chovatele, zabývající se chovem výše uvedených plemen v ČR, závazná. Doplňující podmínky jsou stanoveny usnesením členské schůze KBO ze dne 12.03.2005. Tyto doplňující podmínky byly stanoveny v souladu s vyhl. 192/2004 Sb. a zohledňují chovem sledované vlastnosti nebo znaky, na které řád vztahuje.

Počet vrhů, počet krytí, věková hranice pro použití v plemenitbě:
Věková hranice pro zařazení do plemenitby je stanovena v souladu s platným zněním ZŘ ČMKU. Všechna plemena, zařazená v KBO, mají stejnou věkovou hranici pro zařazení do chovu: jedinec musí dosáhnout v den prvního páření věku 17 měsíců.

PRACOVNÍ A POVAHOVÁ KRITERIA

Pro psy i feny plemen zařazených do KBO je vyžadováno buď:

a) splnění limitních známek podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů ČMMJ v platném znění v těchto disciplinách:

- nos 4
- vystavování 4
- hledání 3
- postupování 2
- klid po výstřelu 3
- poslušnost 3
( tyto limitní známky je možno získat na více akcích)

anebo:

b) úspěšné absolvování některé z těchto zkoušek: FT, TAN, Memoriálu J. Luxe podle pravidel v platném znění;

EXTERIÉROVÁ A ZDRAVOTNÍ KRITERIA

a) výstavní ocenění:

pes: nejméně "VELMI DOBRÝ"
fena: nejméně "DOBRÁ"
Toto výstavní ocenění musí být získáno ve věku nejméně 12 měsíců na klubové nebo speciální výstavě, pořádané Klubem bretaňských ohařů z.s. v souladu s platnými výstavními řády (ČMKU, FCI). Součástí výstavního posudku (popisného) musí být i tyto údaje: kohoutková výška, skus, chrup, barva oka, zbarvení.

b) vyšetření na DKK:

- Každý do chovu zařazovaný jedinec musí absolvovat RTG kyčelních kloubů pro zjištění stupně postižení DKK.
- Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A - C) jsou v chovu použitelní bez omezení.
- Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0).
- Jedinci s těžkým postižením stupně 4 (E) nemohou být použiti v plemenitbě.

Adresa veterinárního pracoviště, kde jsou vyhodnocovány snímky pro KBO:
VETCENTRUM Duchek s.r.o., K Hájům 946, Praha 5 - Stodůlky
MVDr. Lukáš Duchek, Jindrova 43, 155 00 Praha 5

od 1.1.2018 změna podmínek: ZDE
Smlouva a údaje k platbě vyhodnocení snímku: ZDE
Případné dotazy Vám zodpoví paní Koníčková na tel: 774 688 639

Jak postupovat při uchovnění najdete: ZDE

Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com