PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PLEMENITBY V RÁMCI KBO

Podmínky, za kterých jsou zařazováni do plemenitby psi a feny plemen, jejichž chov zajišťuje v rámci ČR Klub bretaňských ohařů z.s.

VÝČET PLEMEN:
    Auvergnéský ohař (Braque d'Auvergne)
    Bretaňský ohař (Epagneul Breton)
    Burbonský ohař Dánský ohař (Dansk Honsehund)
    Burgoský ohař (Perdiguero de Burgos)
    Dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer (Epagneul Pont-Audemer)
    Francouzský dlouhosrstý ohař (Epagneul Francais)
    Francouzský krátkosrstý ohař - typ gaskoňský (Braque Francais - Type Gascogne)
    Francouzský krátkosrstý ohař - typ pyrenejský (Braque Francais - type Pyrénées)
    Griffon Korhalsův (Griffon-Korthals)
    Italský krátkosrstý ohař (Bracco Italiano)
    Italský spinone (Spinone Italiano)
    Modrý pikardský ohař (Epagneul Bleu de Picardie)
    Pikardský ohař (Epagneul de Picardie)
    Portugalský ohař (Braque Portugais)
    Saint-germanský ohař (Braque Saint-Germain)

Základní chovatelskou normou jsou Řády ČMKU v PLATNÉM ZNĚNÍ (Zápisní řád a Řád ochrany zvířat při chovu psů).
Jejich ustanovení jsou pro všechny chovatele, zabývající se chovem výše uvedených plemen v ČR, závazná. Doplňující podmínky jsou stanoveny usnesením členské schůze KBO ze dne 12.03.2005. Usnesením členské schůze KBO ze dne 18.3.2017 byly schváleny aktualizační úpravy. Tyto podmínky byly stanoveny v souladu s vyhl. 192/2004 Sb. a zohledňují chovem sledované vlastnosti nebo znaky jednotlivých začleněných plemen.

PRACOVNÍ A POVAHOVÁ KRITERIA

Pro psy i feny plemen zařazených do KBO je vyžadováno buď:

a) splnění limitních známek podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů ČMMJ v platném znění v těchto disciplinách:

- nos 4
- vystavování 4
- hledání 3
- postupování 2
- klid po výstřelu 3
- poslušnost 3
( tyto limitní známky je možno získat na více akcích)

anebo:

b) úspěšné absolvování některé z těchto zkoušek: FT, TAN, Memoriálu J. Luxe podle pravidel v platném znění;

EXTERIÉROVÁ A ZDRAVOTNÍ KRITERIA

a) výstavní ocenění:

pes: nejméně "VELMI DOBRÝ"
fena: nejméně "DOBRÁ"
Toto výstavní ocenění musí být získáno ve věku nejméně 12 měsíců na klubové nebo speciální výstavě, pořádané Klubem bretaňských ohařů z.s. v souladu s platnými výstavními řády (ČMKU, FCI) (úprava z 18.3.2017). Součástí výstavního posudku (popisného) musí být i tyto údaje: kohoutková výška, skus, chrup, barva oka, zbarvení.

b) vyšetření na DKK:

- Každý do chovu zařazovaný jedinec musí absolvovat RTG kyčelních kloubů pro zjištění stupně postižení DKK nejdříve po dosažení věku 12měsíců jedince.
- Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A - C) jsou v chovu použitelní bez omezení.
- Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0).
- Jedinci s těžkým postižením stupně 4 (E) nemohou být použiti v plemenitbě.

Adresy veterinárních pracovišť, kde jsou vyhodnocovány snímky pro KBO:

MVDr. Milan Snášil, Csc., Podveská 20, Brno 624 00
Tel.: 549 251 419
www.snasil.cz
Smlouva a údaje k platbě vyhodnocení snímku: ZDE

VET-KLINIKA MVDr. Jaromír Ekr, Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové 4 - Kukleny
Tel.: 491 114 180, 495 533 261
www.vetklinika.cz
Odkaz pro veterináře, který pořídil RTG psa a sem ho po přihlášení odešle k vyhodnocení: www.dkkvet.cz
Pokud si majitel psa nechá udělat RTG přímo v ordinaci MVDr. Ekra musí počítat s delší objednací dobou (cca 3 měsíce).

Jak postupovat při uchovnění najdete: ZDE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Výběrový chov:

- Pes nebo fena, který(á) je oceněn(a) na více akcích typu FT (FT-GT) nebo získá ocenění CACIT (Res.CACIT) nebo CACT ( res CACT), na výstavě bude oceněn oceněním nejméně "velmi dobrý" a výsledek Rtg. DKK nepřesáhne stupeň 1(B), bude označen výběrový pes - výběrová fena. Páření dvou výběrových jedinců = výběrový chov.
- Jedinec, který získá na jarním nebo letním FT ocenění nejméně "VD" a na podzimním FT-GT ocenění "V", je označen titulem "TRIALER". Tento mezinárodní titul se zapisuje do P.P. potomstva.

Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com